Trần Quang Minh

Trần Quang Minh

Năm sinh: 1990
Quê quán: Đà Nẵng
Tốt nghiệp trường đại học: Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM